Peter
About
Age: 43
Sex: Male
Sexuality: Straight
Relationship: Committed
Occupation: Marketing Puppet
Location: Leuven Belgium
Friends
91
Crushes
14
Membership

My Biography
Beste collega Praga Khan fan / vriend(in),

Op vrijdag 19 november geven Delphine (dolphin op CoA, voor de weinigen die ze nog ni kennen) en ik, samen met een aantal vrienden, een fuif omda we allemaal afgestudeerd zijn (als Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, voor degenen die het nog ni wisten) en in het bijzonder omda Delphine en ik dan bijna jarig zijn (Delphine wordt er 24 op maandag 22 november en ik op zondag 21 november). De fuif zal doorgaan in de Rumba (http://www.rumba.be) in de Kiekenstraat in Leuven (een zijstraat van de Oude Markt) van 22h tot ????. Den inkom zal ongeveer ? 2,50 zijn (da weten we nog ni juist, ma veel meer zal het zeker ni zijn), er zal veel drank zijn aan democratische prijzen en uwe partner (of vriend of vriendin as ge gene partner hebt) is ook welkom. Bij deze zijt gij en uwe partner (in de ruime zin van het woord) dus officieel uitgenodigd. Zou ge ons wel zo snel mogelijk kunnen laten weten of ge al dan ni komt en of uwe partner ook komt. Ook as ge ni komt! Ni da ge ni welkom zijt as ge nix laat weten, ma dan kunnen wij zicht krijgen op hoeveel volk er komt. Alvast bedankt en hopelijk tot binnenkort, ten laatste op vrijdag 19 november in Leuven!?

Groetjes,

Delphine en Peter

P.S. Zoals het er nu naar uitziet, ga Geoffrey (herat op CoA) draaien, dus er zal genoeg Praga gedraaid worden en alles wat er mee te maken heeft. Ik gaan ook aan de Glenn (Engelen) vragen of em genen DJ-set wilt doen. We kunnen natuurlijk genen helen avond Praga draaien (dat houden we voor op de volgende CoA Party), maar oe meer fans er zijn, oe meer Praga we kunnen draaien, dus... :)
Thank you everyone for your support.
In my hands
A legacy of memories
I can hear you say my name
I can almost see your smile
Feel the warmth of your embrace
But there is nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?

Sweet darling you worry too much, my child
See the sadness in your eyes
You are not alone in life
Although you might think that you are

Never thought
This day would come so soon
We had no time to say goodbye
How can the world just carry on?
I feel so lost when you are not by my side
But there's nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?

So sorry your world is tumbling down
I will watch you through these nights
Rest your head and go to sleep
Because my child, this not our farewell.
This is not our farewell.


Within Temptation
Our farewell


This is not our farewell Wikke, rest in peace...

♥SanDzNutzz♥ says:
♥Peter♥: MIND, BODY, & SOUL! In the soul of the night you peirce my mind & body with your disturbed being!!!
What sex do you like best? - (93 Votes)

Rough sex - 54 (58%)
Pure sex - 25 (26%)
Deep sex - 10 (10%)
Hard sex - 3 (3%)
None of the above - 1 (1%)
Who will you vote for? - (211 Votes)

Ven for president - 126 (59%)
the other guy - 36 (17%)
I will not vote - 34 (16%)
George W. Bush - 14 (6%)
George Bush senior - 1 (0%)

Crushes
Lords of Acid - Pretty In Kink